Vinam (CVN) triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi

Vinam (CVN) triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi

CTCP Vinam (mã chứng khoán CVN) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty.

Theo đó Vinam dự kiến phát hành gần 9,9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công bán toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký sẽ thu về khoản tiền 99 tỷ đồng, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ mức 198 tỷ đồng lên khoảng 297 tỷ đồng.

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021 và/hoặc thời điểm khác phù hợp với chấp thuận của UBCKNN.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này được dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư góp vốn vào các công ty con.