Vingroup lãi trước thuế 3.315 tỷ đồng trong quý 3, đang gấp rút chuẩn bị ra mắt 2 mẫu xe điện VinFast tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021

Vingroup lãi trước thuế 3.315 tỷ đồng trong quý 3, đang gấp rút chuẩn bị ra mắt 2 mẫu xe điện VinFast tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý III đạt 30.112 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế trong quý III năm 2021 đạt 3.315 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Vingroup đã lỗ ròng 351 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái lãi 1.540 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vingroup đạt doanh thu thuần 90.848 tỷ đồng và lãi ròng 3.193 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản Vingroup đạt 433.603 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 164.297 tỷ đồng, tăng 20,9% so với đầu năm, chủ yếu nhờ tăng lợi nhuận trong kỳ.