Vinhomes muốn bán lượng cổ phiếu quỹ có giá trị gần 7.000 tỷ đồng

Vinhomes muốn bán lượng cổ phiếu quỹ có giá trị gần 7.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị CTCP Vinhomes (VHM) vừa ra nghị quyết thông qua việc bán 60 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng 1,79% vốn điều lệ. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận trên sàn. Số tiền thu được nhằm bổ sung vốn điều lệ.

Cổ phiếu VHM hiện có thị giá xấp xỉ 115.000 đồng/cp, lượng cổ phiếu quỹ có giá trị khoảng 6.900 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, Vinhomes đã thực hiện mua lại lượng cổ phiếu quỹ nói trên do đánh giá thị giá cổ phiếu thời điểm đó thấp hơn giá trị thực, giá trị ghi sổ khoảng 5.550 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Vinhomes đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 45%, trong đó 15% tiền mặt và 30% cổ phiếu.

Vinhomes dự kiến phát hành thêm 987 triệu cổ phiếu, sau phát hành nâng số cổ phiếu lưu hành lên 4,336 tỷ đơn vị. Thời gian chia cổ tức dự kiến trong quý 3, quý 4/2021.

Năm nay, Vinhomes đặt kế hoạch doanh thu 90.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng.