VPB, PAN, NHH, CSC, SZB, THB, VRG, AGG, TTZ: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VPB, PAN, NHH, CSC, SZB, THB, VRG, AGG, TTZ: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Công đoàn ngân hàng đăng ký mua 557.044 cp. Trước giao dịch Công đoàn sở hữu 1.775.257 cp (tỷ lệ 0,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/8 đến 1/9/2021.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc, đã bán 1.799.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 970.266 cp ((tỷ lệ 0,45%). Giao dịch thực hiện từ 15/7 đến 27/7/2021.

CTCP Nhựa Hà Nội (NHH): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã bán 666.421 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 18.336.946 cp (tỷ lệ 50,32%). Giao dịch thực hiện ngày 27/7/2021.

CTCP Tập đoàn Cotana (CSC): Bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng – Phó chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 1,4 triệu cp trong tổng số 4.243.110 cp (tỷ lệ 18,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/8 đến 27/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CSC, cùng thời gian, bà Đặng Thanh Tú , em dâu ông Nguyễn Đỗ Lăng, đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch bà Tú không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Sonadezi Long Bình (SZB): Ông Trần Trung Chiến, chồng bà Lương Minh Hiền – Tổng Giám đốc – đã mua 350.000 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 850.500 cp (tỷ lệ 2,84%). Giao dịch thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB): Ông Lê Anh Tuấn, nhà đầu tư, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 816.890 cp (tỷ lệ 7,15%). Giao dịch thực hiện ngày 27/7/2021.

CTCP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam (VRG): Công ty TNHH TB.Group Việt Nam đã mua 217.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.952.200 cp (tỷ lệ 7,54%). Giao dịch thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (AGG): DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã mua 3.472.000 cp, Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 3.830.000 cp, KB Vietnam Focus Balanced Fund đã mua 290.000 cp và Samsung Vietnam Securties Mastes Investment Trust [Equity] đã mua 210.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ trên từ 0 cổ phiếu ban đầu lên 7.802.000 cp (tỷ lệ 9,4283%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/7/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ): Ông Huỳnh Văn Quảng, nhà đầu tư, đã mua 494.600 cp. Trước giao dịch ông Quảng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 21/7/2021.