Vừa tăng vốn lên gấp rưỡi, Tập đoàn Trí Việt (TVC) lại tiếp tục triển khai phương án chào bán riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu

Vừa tăng vốn lên gấp rưỡi, Tập đoàn Trí Việt (TVC) lại tiếp tục triển khai phương án chào bán riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2021.

Theo đó Tập đoàn Trí Việt triển khai phát hành 15 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư. Giá chào bán không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 202,5 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ để bổ sung cho hoạt động kinh doanh, trong đó dự kiến dùng gần 50,63 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, gần 152 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động.

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến đăng ký mua trong đợt chào bán riêng lẻ là 21 nhà đầu tư chuyên nghiệp, trong đó có 20 cá nhân và 1 đơn vị là Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt – là cổ đông lớn và có liên quan tới người nội bộ công ty.