Xây dựng SCG: Quý 3 lãi 21 tỷ đồng cao gấp đôi so với cùng kỳ

Xây dựng SCG: Quý 3 lãi 21 tỷ đồng cao gấp đôi so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Xây dựng SCG (UpCOM: SCG) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 559 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng năm ngoái, sau khi trừ giá vốn SCG lãi gộp hơn 40 tỷ đồng tăng 90% so với cùng kỳ 2020.

Trong kỳ SCG thu về hơn 42 tỷ đồng doanh thu tài chính cao hơn so với cùng kỳ 2020.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí SCG lãi sau thuế hơn 21 tỷ đồng cao gấp đôi với quý 3/2020.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do công ty nhận sáp nhập CTCP Sunshine – Design trở thành công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 95% đã làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty trong quý 3/2021. Bên cạnh đó so với cùng kỳ công ty đã đẩy nhanh thi công một số dự án, hạ tầng mới.