Xây dựng website chuyên nghiệp – Chìa khóa giúp doanh nghiệp dược phẩm mở rộng kênh bán

Xây dựng website chuyên nghiệp – Chìa khóa giúp doanh nghiệp dược phẩm mở rộng kênh bán

Bức tranh có nhiều điểm sáng giữa đại dịch

‌Luôn là một trong những ngành hàng thiết yếu,‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌của‌ ‌người‌ ‌dùng‌ ‌với các sản phẩm dược chưa bao giờ giảm dù ở thời điểm nào. Đặc biệt, sự bùng phát của đại dịch khiến cho nhu cầu về dược phẩm tăng đột biến với các dòng thuốc tăng cường sức đề kháng, khách hàng có nhu cầu tích trữ thuốc cao để phòng dịch.Theo‌ ‌‌IMS‌ ‌Health,‌ ‌chi‌ ‌tiêu‌ ‌cho‌ ‌dược‌ ‌phẩm‌ ‌bình‌ ‌quân‌ ‌đầu‌ ‌người‌ ‌tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ duy trì ở mức ‌50‌ ‌USD/người/năm.‌

Kết quả khảo sát của Vietnam Report với các doanh nghiệp dược phẩm cũng chỉ ra rằng, 64,3% doanh nghiệp đánh giá tác động nghiêm trọng vừa phải; 28,6% doanh nghiệp đánh giá tác động ít, không đáng kể và chỉ có 7,1% doanh nghiệp đánh giá tác động nghiêm trọng. Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành vật tư y tế, việc sản xuất, cung cấp các trang thiết bị y tế, các dụng cụ bảo hộ trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã góp phần tăng doanh thu đáng kể cho các doanh nghiệp này.

Vẫn còn những thách thức

‌Tuy‌ ‌không chịu ảnh hưởng nặng nề như những ngành khác song nhiều doanh nghiệp dược phẩm cũng bị sụt giảm lợi nhuận, trong đó có doanh nghiệp ghi nhận lỗ do nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân được chỉ ra là do doanh nghiệp gặp khó khăn khi nhu cầu người sử dụng sản phẩm dược thay đổi (78,6%); khó khăn khi tiếp cận khách hàng mới, đứt gãy chuỗi cung ứng trong kinh doanh, giá hàng hóa đầu vào tăng (57,1%) và doanh nghiệp khó khăn với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành (35,7%).

Dịch bệnh cùng các đợt giãn cách toàn xã hội kéo dài đã làm cho kênh OTC (kênh bán lẻ của các nhà thuốc, hiệu thuốc) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Làm sao để duy trì việc tiếp cận và tư vấn khách hàng hiệu quả là bài toàn cần giải ngay với các doanh nghiệp dược. Các kênh‌ ‌bán‌ ‌hàng‌ ‌online‌ ‌được‌ ‌cho‌ ‌là‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌bền vững ‌để‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌tiếp‌ ‌cận‌ ‌khách‌ ‌hàng bên cạnh ‌các‌ ‌kênh‌ ‌truyền‌ ‌thống‌ cả trong và sau‌ giai‌ ‌đoạn‌ ‌giãn‌ ‌cách,‌ ‌dịch‌ ‌bệnh.‌ ‌Trên thực‌ ‌tế,‌ ‌nhiều‌ ‌doanh nghiệp dược lớn ‌đã‌ ‌xây dựng các kênh ‌online‌ ‌nhưng‌ ‌chưa thật sự đầu tư và không coi đó là kênh bán hàng chính mà chủ yếu vẫn‌ ‌phụ‌ ‌thuộc‌ ‌vào‌ ‌kênh‌ ‌truyền‌ ‌thống.‌ ‌