Xây lắp dầu khí (PVX): Nhờ thoái vốn, hoàn nhập dự phòng quý 4 lãi cả trăm tỷ đồng

Xây lắp dầu khí (PVX): Nhờ thoái vốn, hoàn nhập dự phòng quý 4 lãi cả trăm tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 420 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến PVX tiếp tục lỗ hộp 90 tỷ đồng, cao gấp 2 lần khoản lỗ gộp cùng kỳ.

Đáng chú ý hoạt động tài chính thu về tới gần 158 tỷ đồng doanh thu, cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Chi phí QLDN lại được ghi âm hơn 36 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, PVX lãi sau thuế công ty mẹ hơn 107 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty mẹ lỗ ròng hơn 66 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, PVX đạt 2.032 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 31% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Công ty thu về lợi nhuận trước thuế hơn 39 tỷ đồng, LNST đạt 38,8 tỷ đồng và LNST công ty mẹ là hơn 59 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên PVX có lãi trở lại sau 4 năm liên tiếp lỗ hàng trăm tỷ.