Xây lắp điện 1 (PC1) thông qua phương án phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Xây lắp điện 1 (PC1) thông qua phương án phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) vừa thông qua việc thực hiện trả cổ tức năm 2020; đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và bán cổ phiếu quỹ của Công ty, tổng tỷ lệ đạt 23%

Cụ thể, PCC1 dự kiến phát hành hơn 38,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.  Nguồn vốn thực hiện được lấy từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu phát hành không hạn chế chuyển nhượng, thời gian phát hành dự kiến quý 3-4/2021 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đợt phát hành.

Bên cạnh đó, PCC1 cũng sẽ phát hành cổ phiếu mới cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động với hơn 5,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 3% và chào bán toàn bộ 432 cổ phiếu quỹ của công ty. Số cổ phiếu chào bán ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt giao dịch. Giá phát hành 10.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu ESOP được dùng để bổ sung vốn lưu động công ty. Thời gian thực hiện dự kiến quý 3-4/2021.

Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của doanh nghiệp, tại thời điểm 31/12/2020, khoản LNST chưa phân phối đạt 1.108,6 tỷ đồng. Đồng thời, thặng dư vốn cổ phần ghi nhận hơn 711 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển đạt gần 167 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu PC1 đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất từ trước tới nay. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/9, cổ phiếu PC1 giảm nhẹ 1,5% dừng tại mức 35.250 đồng/cp, tăng khoảng 60% so với hồi đầu năm và cao gấp 3,5 lần mức giá chào bán cổ phiếu ESOP và cổ phiếu quỹ.