Cổ phiếu tăng gấp 3 từ đầu năm, Cao su Tân Biên (RTB) sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Cổ phiếu tăng gấp 3 từ đầu năm, Cao su Tân Biên (RTB) sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Ngày 8/12 tới đây CTCP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán RTB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 20/12/2021.

Như vậy với gần 88 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Tân Biên sẽ chi khoảng 132 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2021 tối thiểu ở mức 5%.

Về kết quả kinh doanh, quý 3 vừa qua Cao su Tân Biên ghi nhận doanh thu thuần 265 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Trái ngược đà tăng doanh thu, chi phí giá vốn giảm 31% xuống chỉ còn 133 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty đạt  132 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó LNST tăng mạnh gấp tới 2,5 cùng kỳ, từ mức 46 tỷ lên hơn 159 tỷ đồng, trong đó lãi thuộc công ty mẹ ghi nhận gần 121 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, RTB đạt doanh thu gần 641 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với 9 tháng đầu năm ngoái. Khấu trừ chi phí, RTB đạt LNST 296 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần con số 78 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020, trong đó lãi ròng công ty mẹ đạt 237 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 347,3 tỷ đồng. Khấu trừ đi chi phí và thuế, lợi nhuận kỳ vọng đạt 106,4 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 5%. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, RTB đã nới rộng mức vượt chỉ tiêu doanh thu lên 85%, tương tự cũng gấp tới 2,8 lần chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Trên thị trường cổ phiếu RTB vừa lập đỉnh lịch sử tại mức 38.100 đồng/cp vào phiên 18/11 vừa qua. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11 cổ phiếu RTB dừng tại mức 33.000 đồng/cổ phiếu, tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu năm 2021.