Siêu dự án cao tốc 36 nghìn tỷ nối TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

Siêu dự án cao tốc 36 nghìn tỷ nối TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

Theo đó, Chính phủ đã đồng ý, giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền để triển khai đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành theo hình thức đối tác công tư.

Chính phủ cũng yêu cầu cần xác định rõ trách nhiệm chi trả chi phí giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách của từng địa phương. Việc hỗ trợ ngân sách Trung ương cho dự án cao tốc chỉ hỗ trợ một phần.